O nás

Dětský pěvecký sbor Výšinka působí na Základní škole Aloisina výšina v Liberci od roku 2001. V jeho třech přípravných odděleních (Lojzík, Mráček a Sluníčka) a koncertním sboru celkem zpívá téměř 120 dětí a mládeže ve věku 6 – 22 let. V jeho repertoáru jsou skladby starých mistrů, církevní hudba, lidové písně a v neposlední řadě i hudba 20.století, spirituály a sborové úpravy populární hudby.
Pěvecký sbor spolupracuje s koncertními flétnovými soubory naší školy Osminky, Notičky a Melody Faces a s dramatickým souborem Bezejména.

V roce 2001 jsme navázali spolupráci s německým a polským sborem, v níž stále pokračujeme. Sérii projektů v rámci této spolupráce podporuje Česko-německý fond budoucnosti a Česko-polské fórum MZV ČR. Každoročně společně organizujeme dvě mezinárodní soustředění, jejichž vrcholem je  série koncertů v Čechách, Polsku a Německu.

Každoročně se účastníme soutěže školních pěveckých sborů Vítání jara, kde od roku 2006 získáváme zlatá pásma v oblastních i krajských kolech. Mezi naše další úspěchy patří stříbrné pásmo z mezinárodní soutěže Festa Musicale Olomouc 2006, bronzové pásmo z celostátní soutěže Porta musicae Nový Jičín 2008, stříbrné pásmo z Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena Praha 2008 a 2012, stříbrné pásmo z celostátní soutěže Zahrada písní Praha 2010 a další. Všechny tyto soutěže jsou určeny výběrovým sborům, pro náš školní sbor jsou tyto úspěchy cenné.
Každý rok děti absolvují dvě týdenní soustředění jako přípravu na tyto náročné soutěže.

Děti z přípravných sborů se každoročně prezentují  na jarním a vánočním koncertě, účastní se akcí města Liberec, jako například Zpívání na schodech radnice, akce Vánoce a Velikonoce v galerii či Knižního veletrhu. Přípravné sbory organizují každoročně víkendové soustředění v červnu. V roce 2010 nahrály DVD cyklu Jaroslava Koutského "Á-písmenko pro tebe", které je součástí učebnice hudební výchovy pro prvňáčky.

V roce 2005 a 2007 hlavní sbor Výšinky se souborem Osminky nahrál dvě společná  CD. Druhé z nich -  „Vive la musique“- je vzpomínkou na úspěšné koncertní turné po severní Francii, na něž nás pozval francouzský novinář Roger Devaux. Posluchači zde naleznou například cyklus Josefa Říhy „Když se hory zelenaly“, české lidové písně v úpravách Milana Uherka, Zdeňka Lukáše, Jaroslava Krčka či Jaroslava Koutského, písně z Ukrajiny, Estonska či Francie nebo spirituály a africké tradicionály.

V roce 2009 jsme navázali kontakt s organizací Kurt-Schwaen-archiv, konkrétně s Inge Schwaenovou, manželkou německého skladatele Kurta Schwaena. Operu tohoto význačného skladatele Džbán s olivami jsme v roce 2009 nahráli na DVD a publikovali společně s knížkou a interaktivní učebnicí. Opera vzbudila velký zájem a měla úspěch i na soutěži divadelních souborů Dětská scéna 2009. V roce 2010 jsme úspěšně provedli českou premiéru další Schwaenovy opery Král a trhan s vlastním libretem. I tuto operu jsme nahráli na DVD, s doprovodem orchestru.

Sbor vede sbormistryně Miloslava Čechlovská a od roku 2010 sbor na klavír doprovází hudební skladatel a pedagog AMU Praha Jan Dušek. Ten pro sbor také napsal cyklus "Medardova kápě". Na soustředění se dětem věnuje hlasová poradkyně z Karlovy univerzity Alena Tichá. Přípravné sbory vede také Jana Dotřelová.

Naším hlavním posláním je výchova dětí k hudbě a kultuře, ale také k přátelství a spolupráci. Proto není naším kriteriem pouze vrcholný výkon, ale především nadšení našich zpěváčků. Pokud budou toto nadšení sdílet i naši posluchači, budeme rádi, že naše práce má význam i smysl. Potlesky na koncertech a medaile na vrcholných soutěžích jsou bonusem navíc.