Kronika

Učebnice a DVD A-písmenko pro tebe
V říjnu 2013 dostali žáci prvních tříd od školy dárek – „učebnici“ hudební výchovy pro prvňáčky „A-písmenko pro tebe“. Knížka má 4 části – knížečku s texty písniček a ilustracemi Kristýny Čechlovské, omalovánky těchto ilustrací, pexeso a DVD. Vše vydala Miloslava Čechlovská, která děti hudební výchovu učí. DVD, které je součástí učebnice, nahrál pěvecký sbor Výšinka v roce 2010. Tisk učebnic a lisování DVD podpořil Liberecký kraj a Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci projektu Lojzík částkami 30 000,-Kč a 10 000,-Kč.


Projekt Lojzík zahrnoval hudební dílny pro všechny žáky prvního stupně a akci konanou 18.10.2013 pro předškoláčky a jejich rodiče. 

Soustředění estetických tříd, Sluníček, Melody Faces a Notiček

Chata Slovanka 21.-24. 6. 2013 
Estetické třídy 1B a 2B společně s přípravnými pěveckými sbory a flétnovými soubory zakončily školní rok společným soustředěním na chatě Slovanka v Jizerských horách. Na děti čekal náročný program – zpívání, hraní na flétny, výtvarné dílny i dramatické hry a hry v přírodě spojovalo společné téma – Noemova archa. A tak se často ozývala slova a spojení jako přátelství, pomoc, být na jedné lodi, desatero, laskavost, víra v lidskost. To, že se děti zároveň zdokonalily v mnoha uměleckých směrech, byl bonus navíc.
Děti si vyrobily loutkové divadélko – Noemovu archu. Loutky na dřívkách od nanuku jsou pohyblivé a tak každé dítě mohlo ostatním zahrát malou etudu o tom, jak probíhala plavba na Arše. Za každý úkol děti dostaly lepítko – zvířátko – do archy.
Příběhové drama Noemova archa pod vedením Jarmily Šírlové vycházelo z biblického příběhu, avšak zdůrazňovalo témata přátelství, „být na jedné lodi“, atd.
Pod vedením Báry Neužilové děti vyráběly archy z tácků, ale také hrály stolní hru na téma Noemova archa.
Pod vedením Miloslavy Čechlovské se děti kromě jiných písniček naučily nádhernou skladbu Leonarda Cohena „Hallelujah“. Písničku o desateru a o dobrém a špatném v nás děti naučila doprovázet na flétny Marcela Knoblochová.
Nechyběly samozřejmě ranní rozcvičky, hry v přírodě, výlet k přehradě, táborák nebo vyhlídka z rozhledny přímo vedle hotelu.
Starší děti z flétnových souborů a pěveckých sborů se sice věnovaly především hudbě (pod vedením Jany Dotřelové, Marcely Knoblochové a Slávky Čechlovské), malování triček a dramatickým hrám však neodolaly. A tak se ze Slovanky a okolí ozýval zpěv, flétny a dětský smích. A turisté se zastavovali a ptali, zda jsme uměleckou školou, nebo soukromou, protože to, že bychom byli obyčejnou základkou, se nikomu z kolemjdoucích nechtělo věřit....

Jablonecký hudební festival
24. 5. 2013 Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Komorní pěvecký sbor Výšinky sice nemohl z důvodu věku postoupit do krajského kola Vítání jara (členky sboru již dávno opustily školní lavice), ale byl pozván na tradiční festival pěveckých sborů celého kraje. Zde sbor pod vedením Miloslavy Čechlovské uvedl například kompletní cyklus Otmara Máchy Moravské lidové písně. Sbor důstojně reprezentoval liberecký sborový zpěv.
Repertoár:
Široký, hluboký – česká lidová acap.
Otmar Mácha – Moravské lidové písně (Chodila po roli, Halekačka, Laštuvěnka, Maryjánek, Vojáčku, vojáčku, Šohajova mama)
Jaroslav Ježek (upravil Zdeněk Petr) – Nebe na zemi

Přehlídka dětských pěveckých sborů Vítání jara 2013 – krajské kolo
23. 4. 2013 v Městském divadle Jablonec nad Nisou
I v tomto roce postoupily pěvecké sbory naší školy Sluníčka a Výšinka do krajského kola soutěže dětských pěveckých sborů Vítání jara. Výšinka si vybojovala stříbrné pásmo a pochvalu za klavírní doprovod, Sluníčka zlaté pásmo a vítězství ve své kategorii. Sbory vedla Miloslava Čechlovská, na klavír doprovázel Jan Dušek.
Repertoár Sluníček:
Kukačka kuká – česká lidová
Leoš Janáček – Královničky – výběr
Jan Hanuš – cyklus Toč se, větrníku (Větrník, Kuřátka)
Jiří Vopálka (text Jiří Žáček) – Malá zmoklá slepice
Přemysl Kočí – Strýček z Jižní Ameriky
Repertoár Výšinky:
Široký, hluboký – česká lidová
Jan Dušek – cyklus Medardova kápě (Prosinec, Leden, Březen)
Jan Hanuš – cyklus Toč se, větrníku (Vrány, Čáp)

Přehlídka dětských pěveckých sborů Vítání jara 2013 – oblastní kolo

25. 3. 2013 v Divadle F. X. Šaldy Liberec
I v tomto roce se ujala organizace oblastního kola soutěže libereckých dětských pěveckých sborů spolu s UČPS naše škola a sbor Výšinka. To, že naše škola organizuje tak významnou akci, vypovídá o jejím postavení na poli dětského sborového zpěvu. Přehlídka, byť soutěžní, byla opět koncipována jako veřejný koncert, tentokrát dokonce dvojkoncert v Divadle F.X.Šaldy Liberec. První koncert mladších sborů v odpoledních hodinách a koncert starších sborů večer. Koncerty navštívilo 800 diváků, na pódiu se vystřídalo 650 dětí ze 17 sborů. Čtyři sbory byly z naší školy (Lojzík s Mráčkem, Sluníčka, Výšinka a Komorní sbor Výšinky), z toho 2 (Sluníčka a Výšinka) postoupily do krajského kola, komorní sbor nemohl postoupit kvůli věku. Závěr každé ze dvou koncertů patřil společnému zpívání. Mladší sbory zazpívaly Zvonky od Pavla Nováka, anglický kánon Mám ráda kytky v úpravě J Žižkové, Koncert v botách (J.Havel, P.Kočí) a Stonožku Petra Ebena. Starší sbory si tentokrát troufly na cyklus Keltská svita Jaroslava Koutského, koncert poté zakončily lidovou písní A když vy mě má panenko v úpravě Miroslava Rajchla.
Repertoár Lojzíka a Mráčku:
Výběr z cyklu Kudy kam – Jan Jirásek

Repertoár Sluníček:
Výběr z cyklu Toč se, větrníku – Jan Hanuš (Větrník, Petrklíč, Vrány, Kuřátka)
Repertoár Výšinky:
Výběr z cyklu Medardova kápě – Jan Dušek (Prosinec, Leden, Březen)
Výběr z cyklu Toč se, větrníku – Jan Hanuš (Pampeliška, Čáp)
Repertoár Komorního sboru Výšinky:
Široký, hluboký – česká lidová
Cyklus Moravské lidové písně – Otmar Mácha
Nebe na zemi – Jaroslav Ježek
Ocenění Lojzíka a Mráčku:
Pochvala za pěknou artikulaci a vtipná gesta zpěváčků
Ocenění Sluníček:
Pochvala za pěknou práci s hlasem a náročný repertoár. Postup do kraje.
Ocenění Výšinky:
Pochvala za provedení cyklu Medardova kápě. Postup do kraje.
Ocenění Komorního sboru Výšinky:
Pochvala za prožitou interpretaci cyklu Moravské lidové písně.

Než zazvoní zvonec - Festival dramatických souborů ZŠ Aloisina výšina
Naivní divadlo Liberec 25. 6. 2013
Festival dramatických souborů „Než zazvoní zvonec“ byl důstojným zakončením divadelní sezóny plné úspěchů. Soubory zde předvedly divákům nejzdařilejší inscenace roku. Soubor Tvořivé dramatiky Tkanička 1B pod vedením Jarmily Šírlové pohádku „Kohoutek a slepička“, soubor Tvořivé dramatiky 2B pod vedením Miloslavy Čechlovské soutěžní inscenaci „Kde bydlí čas“, se kterou se letos umístil na 2.místě v krajském kole Dětské scény. Soubor Pepina druhého stupně pod vedením Miloslavy Čechlovské a za hudebního doprovodu flétnového souboru Osminky uvedl derniéru scénického melodramu „Kocourkovská svita“ a soubor Čertíci školní družiny pohádku „Láska nebeská“. Jako hosté vystoupily děti z pěveckých sborů Lojzík a Mráček s cyklem Josefa Marka „Nastupovat, jedeme!“ a Komorní sbor Výšinky s písničkou Jaroslava Ježka Nebe na zemi. Moderování se skvěle ujaly Niki Wainlichová a Bára Šrytrová. Děti z Tvořivé dramatiky zde dostaly své první vysvědčení.

Jarní soustředění Výšinky 1. – 5. 5. 2013 chata Alfonska

Jarní soustředění sboru Výšinka bylo věnováno nácviku nového repertoáru – cyklu Jana Duška (hudebního skladatele a našeho klavíristy) Medardova kápě a cyklu Jana Hanuše Toč se, větrníku. Komorní sbor navíc nastudoval cyklus Otmara Máchy Moravské lidové písně. Všechen tento náročný repertoár bude sbor na podzim nahrávat na CD „Výšinka zpívá díla českých skladatelů 20.století“. Děti repertoár studovaly po hlasech v dílnách vedených Janem Duškem, Miloslavou Čechlovskou a Janou Dotřelovou. I mezi hodinami a hodinami studia repertoáru se našla chvíle pro zábavu. Děti v krkonošské přírodě tvořily díla Land Artu věnovaná právě cyklu Medardova kápě. Závěr velmi pracovního soustředění patřil vydařenému večeru na téma „Benecko hledá talent“. A že se mezi dětmi těch talentů našlo...