Aktuality

4.12.2000

Zkoušky sborů a souborů na rok 2015 / 2016


General
Slavka

PĚVECKÉ SBORY:
Lojzík I - 1.třídy - pondělí 12.45 - 13.30 (vede 
M.Čechlovská)
Lojzík II - 2. - 3.třídy - pondělí 13.30 - 14.15 (vede T.Šilarová)
Sluníčka - 3. - 5.třídy - úterý 13.30 - 15.00 (vede M.Čechlovská)
Výšinka - 5. - 9.třídy - čtvrtek 14.00 - 15.30 
(vede M.Čechlovská)
Komorní sbor - čtvrtek 17.00 - 18.00 
(vede M.Čechlovská)

DRAMATICKÉ SOUBORY:
Dramatický soubor Bezejména - 5. - 9.třídy - pátek 14.00 - 15.30 (vede M.Čechlovská)
Tvořivá dramatika - 1C - středa 13.30 - 15.00 (vede B.Pavlů)
Tvořivá dramatika - 2C - čtvrtek 13.30 - 15.00 (vede M.Fibrichová)
Tvořivá dramatika - 3B - středa 13.30 - 15.00 (vede N.Drábková)
Tvořivá dramatika - 3C - středa 13.30 - 15.00 (vede M.Hanzalová)
Tvořivá dramatika - 4B - pátek 13.30 - 15.00 (vede J.Dotřelová)
Tvořivá dramatika - 5B - středa 13.30 - 15.00 (vede M.Čechlovská)